آرشیو برچسب ها : وسایل پالپوتومی

پالپومتری دندان های شیری پالپوتومی چیست؟ شاید نام پالپوتومی را تاکنون شنیده باشید؛پالپوتومی یک روش برای نجات دندان عفونی شده با پالپ آلوده است.گاهی به این روش عصب کشی دندان شیری هم می گویند که در حوزه دندانپزشکی اطفال می گنجد.این روش بیشتر برای کودکان و به ویژه برای دندان های شیری به کار می رود. پالپوتومی […]

Call Now Button