لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی فیشور سیلانت

فیشورسیلانت دندان کودکان
فیشور سیلانت

فیشورسیلانت کودکان 

فیشورسیلانت کودکان یا شیارپوش دندان چیست و چگونه انجام می‌شود؟ فیشورسیلانت دندان کودکان یا شیاربندی دندان چه مزایایی دارد؟ فیشورسیلانت دندان شیری چه زمانی بهتر

نحوه انجام فیشور سیلانت
دندانپزشکی کودکان

نحوه انجام فیشور سیلانت

نحوه انجام فیشور سیلانت فیشور سیلانت یک نوع درمان پیشگیرانه محسوب می شود، این عمل سبب می شود تا از پوسیدگی دندان ها جلوگیری شود.