آرشیو برچسب ها : آیا بی حسی موضعی در دندانپزشکی کودکان عوارض دارد ؟

دندانپزشکی کودکان بدون درد دندانپزشکی برای کودکان و نوجوانان یک استرس ناخواسته ای را به وجود می آورد . به همین دلیل طبیعی به نظر می رسد که کودکان از آمدن به دندانپزشکی دل نگرانی و اضطراب داشته باشند . یکی از نگرانی ها و ترس کودکان از دندانپزشکی که موجب می شود تا از […]

تماس سریع