آرشیو برچسب ها : اهمیت دندان های شیری در دوران کودکی

یکی از بیماری های شایع دندان، پوسیدگی دندان شیری در کودکان است که با پیشرفت تکنولوژی قابل درمان است . پوسیدگی دندان های شیری با استفاده از مواد ترمیمی و روکش ها برطرف می شود و سبب کارایی مجدد از دندان می شود . در مواقعی که پوسیدگی دندان بسیار شدید باشد عصب کشی دندان […]

تماس سریع