آرشیو برچسب ها : رادیوگرافی دندان در کودکان

بهم ریختگی دندان کودکان یکی از مسائل شایعی که بخصوص در کشور ما به کرات دیده می شود، مسئله رشد نابجا و کج دندان ها است که گاهی اوقات رشد نابجا و کج باعث می شود تا در ظاهر ما تاثیر بگذارد و وقتی این دندان ها رویش پیدا می کنند آنها را می بینیم […]

Call Now Button