لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی زمانی که کودک دندان در می آورد، آیا بیمار می شود ؟

دندان درآوردن کودکان و مشکلات آن
دندانپزشکی کودکان

دندان درآوردن کودکان و مشکلات آن

رشد و تکامل رویش دندان ها در کودکان از همان ابتدای دوران جنینی آغاز می‌شود. تکامل دندان ها اغلب در هفته ششم زندگی رویانی نمایان