لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی فیشور سیلانت بزرگسالان

نحوه انجام فیشور سیلانت
دندانپزشکی کودکان

نحوه انجام فیشور سیلانت

نحوه انجام فیشور سیلانت فیشور سیلانت یک نوع درمان پیشگیرانه محسوب می شود، این عمل سبب می شود تا از پوسیدگی دندان ها جلوگیری شود.