آرشیو برچسب ها : مراقبت های بعد از کشیدن دندان کودکان

رعایت مراقبت های بعد از کشیدن دندان کودکان از اهمیت زیادی برخوردار است و والدین باید روی رفتار کودک و روند بهبودی اش نظارت کنند. پس از کشیدن دندان، کودکان باید از نوشیدن با نی و حتی تف کردن شدید خودداری کنند، زیرا این کار می تواند باعث خروج لخته خونی که در مطب دندانپزشکی […]

تماس سریع