لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی کج درآمدن اولین دندان نوزاد

جلوگیری از کجی دندان
دندانپزشکی کودکان

جلوگیری از کج شدن دندان کودکان

کجی و نامرتب بودن دندان ها بر روی سلامت دهان و دندان کودکان تاثیر بسزایی دارد که علاوه بر بروز مشکلات دهان و دندان سبب