درباره دکتر

دکتر لیلا آذرنوش دندانپزشک اطفال

فارغ التحصيلى در سال ١٣٨٢
🟢فعاليت در بيمارستان مسيح دانشورى تا سال ١٣٨٥

🟢فعاليت در بيمارستان توحيد جم سال ١٣٨٥ و ١٣٨٦

🟢تاسيس كلينيك شبانه روزى كودكان پگاه در سال ١٣٨٦ و راه اندازى بخش دندانپزشكى پگاه براى كودكان و بزرگسالان و فعاليت درآنجا تا سال ١٣٩٩

🟢مشاركت در راه اندازى كلينيك شبانه روزى ارمغان و راه اندازى دندانپزشكى و فعاليت در هيات مديره آنجا تا سال
١٤٠٠

🟢فعاليت در مطب از سال ١٣٩٧

تماس سریع