درباره دکتر

دکتر لیلا آذرنوش دندانپزشک اطفال

فارغ التحصيلى سال ٨٢

شروع طرح در بيمارستان مسيح دانشورى

فعاليت در بيمارستان توحيد شهرستان جم تا سال ٨٦

تاسيس كلينيك پگاه و شروع به فعاليت در آنجا از سال ٨٦ به بعد

فعاليت در كلينيك ارمغان و مطب

تماس سریع