لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی آنتی بیوتیک برای آبسه دندان کودکان

آبسه لثه
دندانپزشکی کودکان

آبسه لثه در کودکان

آبسه لثه کودکان، جوش چرکی است که بر روی لثه ظاهر می شود. آسیب و ضربه به هر دو دندان جلو، باعث می شود تا