لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی اقدامات لازم برای تروما دندان کودکان

تروما دندان کودکان
دندانپزشکی کودکان

تروما دندان کودکان

تروما Trauma در حقیقت به معنای وارد شدن ضربه ناگهانی به دندان ها می باشد که نتیجه آن شکستن و آسیب دیدن دندان است .