لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی آیا کشیدن دندان درد دارد ؟

کشیدن دندان کودکان
دندانپزشکی کودکان

کشیدن دندان کودکان

کشیدن دندان یا خارج کردن دندان از حفره استخوانی، بیشتر اوقات برای کودکان جز درمان های ترسناک بوده است و کودکان در این زمان مضطرب