لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی انواع مشکلات مربوط به دندان ها

بهم ریختگی دندان کودکان
دندانپزشکی کودکان

بهم ریختگی دندان کودکان

بهم ریختگی دندان در کودکان به معنای عدم ترتیب و تراز بودن دندان‌ها است. این وضعیت ممکن است به صورت طبیعی در فرآیند رشد دندان‌های