لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی اهمیت حفظ و مراقبت از دندان های شیری

پیشگیری از زودتر افتادن دندان های شیری
مراقبت و بهداشت دندان

چرا باید از دندان های شیری مراقبت کنیم؟

چرا باید از دندان های شیری مراقبت کنیم؟ مراقبت از دندان های شیری کودکان چه اهمیتی دارد؟هر کودکی در کل باید بیست عدد دندان شیری