لوگو دکتر لیلا اذرنوش
Search
Close this search box.

بایگانی انواع رادیوگرافی های خارج دهانی

رادیوگرافی دندان کودکان
دندانپزشکی کودکان

رادیوگرافی دندان کودکان

رادیوگرافی از دندان های کودکان یکی از نگرانی های والدین می باشد. والدین اکثرا نگران دریافت دوز اضافی و بیش از حد برای کودکان هستند.